Banner
Kay > Konesans > Sanisfè

Aprann pi ba enfòmasyon anvan ou sèvi ak lidokayin

Nov 21, 2016

Lidokayin se yon anestezi lokal (numbing medikaman). Li travay pa bloke siyal nè nan kò ou.
Lidokalin aktualite (pou itilize sou po a) itilize pou diminye doulè oswa malèz ki te koze pa iritasyon po tankou sunburn, mòde ensèk, ivy pwazon, pye bwadchenn pwazon, sumak pwazon, ak koupe minè, reyur, oswa boule. Lidokaine aktualite se tou itilize nan trete malèz rèktal ki te koze pa emoroid.
Ou ka itilize lidokalin aktualite tou pou rezon ki pa nan lis medikaman sa a. Ou pa ta dwe itilize aktualite lidokin si ou fè alèji ak nenpòt ki kalite medikaman numbing.
Pou fè sèten lidokin aktualite an sekirite pou ou, di doktè ou si ou genyen:
maladi fwa;
si ou pran yon medikaman ritm kè.
Lidokaine aktualite pa espere fè mal yon ti bebe ki poko fèt. Di doktè ou si ou ansent. Li pa konnen si lidokin aktualite pase nan lèt tete oswa si li ka mal yon ti bebe tete. Di doktè ou si ou se tete yon ti bebe.
Sèvi ak kantite lajan ki pi piti nan medikaman sa a ki nesesè yo angoudi oswa soulaje doulè. Pa sèvi ak gwo kantite lidokin gluan. Yon surdozaj nan medikaman anbriyon ka lakòz efè segondè fatal si twòp nan medikaman an absòbe nan jansiv ou ak nan san ou. Sa a gen plis chans rive lè w ap itilize yon medikaman numbing san yo pa konsèy la nan yon doktè medikal. Sentòm oval yo ka gen ladan somnolans, batman dousman, kriz malkadi (konvulsyon), ralanti respire, oswa respire ki sispann.
Jwenn èd medikal ijans si ou gen siy yon reyaksyon alèjik: itikè; difikilte pou respire; anfle nan figi ou, bouch, lang, oswa gòj.
Rele doktè w nan yon fwa si ou genyen:
gwo boule, pike, oswa iritasyon kote medikaman an te aplike;
anfle oswa woujè;
Vètij toudenkou oswa somnolans apre medikaman an aplike;
konfizyon, vizyon twoub, k ap sonnen nan zòrèy ou;
sansasyon dwòl nan tanperati.
Efè segondè komen yo enkli:
iritasyon grav kote medikaman an aplike;
pèt sansasyon nan kote medikaman an se aksidantèlman aplike.

Sa a se pa yon lis konplè sou efè segondè ak lòt moun ka rive. Rele doktè ou pou konsèy medikal sou efè segondè yo.
Pa kite medikaman sa a antre an kontak avèk je ou. Si li fè sa, rense l avèk dlo. Evite manyen bò kolye yon pataj po lidokin pandan y ap aplike li. Evite aksidantèlman blese zòn po trete yo pandan ke yo ap angoudi. Evite antre an kontak avèk sifas trè cho oswa trè frèt. Evite manje, moulen chiklèt, oswa bwè likid cho jiskaske santi nan bouch ou te retounen nèt. Koud pandan ke bouch ou se angoudi ka lakòz yon aksidan mòde nan lang ou, bouch, oswa andedan nan souflèt ou.Evite itilize lòt medikaman sou zòn ki ou trete ak gluanine gluan sof si doktè ou di ou.
Li pa posib ke lòt dwòg ou pran oralman oswa enjekte pral gen yon efè sou topikman aplike lidokayin . Men, anpil dwòg ka kominike youn ak lòt. Di chak nan founisè swen medikal ou sou tout medikaman ou itilize, tankou medikaman preskripsyon ak medikaman san preskripsyon, vitamin, ak pwodwi èrbal.

Back