Banner
Kay > Konesans > Sanisfè

Itilizasyon Paclitaxel

Sep 01, 2016

Paclitaxel yo itilize pou trete kansè nan tete nan sèten pasyan yo. Li se tou yo itilize ansanm ak carboplatin nan trete ki pa-ti kansè nan poumon selil nan pasyan sèten. Li se tou itilize ansanm ak gemcitabine nan trete kansè nan pankreyas la. Li ka sèvi tou pou lòt kalite kansè jan doktè a detèmine.

Paclitaxel se yon medikaman chimyoterapi. Li travay pa ralanti oswa rete selil kansè nan divize ak ap grandi, pou yo evantyèlman mouri.

Pa itilize paclitaxel :

Si ou se alèji ak nenpòt engredyan nan paclitaxel

Si ou gen konbine selilè ki ba anpil blan (egzanp, konte ki pa ba anpil netrofil)

si ou te pran oswa yo pral pran palifermin nan 24 èdtan anvan oswa apre ou fin itilize paclitaxel

Kontakte doktè ou oswa founisè swen sante ou touswit si nenpòt nan sa yo aplike nan ou.

Anvan ou itilize paclitaxel :

Gen kèk kondisyon medikal ki ka kominike avèk paclitaxel. Di doktè ou oswa famasyen ou si ou genyen nenpòt pwoblèm medikal, espesyalman si nenpòt nan bagay sa yo aplike a ou:

Si ou ansent, planifye pou w vin ansent, oswa ou bay tete.

si ou kapab vin ansent.

si w ap pran nenpòt medikaman preskripsyon oswa nonprescription, preparasyon èrbal, oswa sipleman dyetetik.

si ou gen alèji nan medikaman, manje, oswa lòt sibstans ki sou (ki gen ladan albumin).

si ou gen yon enfeksyon bakteri oswa viral, oswa enfeksyon VIH.

si ou gen yon istwa nan yon atak kè oswa lòt pwoblèm kè (egzanp, iregilye batman kè), pwoblèm fwa oswa ren, pwoblèm mwèl zo, oswa pwoblèm san (egzanp, ki ba tibebe oswa konte blan selil san).

si ou sibi terapi radyasyon.

Medikaman yo entèaktif:

Kèk medikaman ka kominike avèk paclitaxel. Di founisè swen medikal ou si w ap pran lòt medikaman, espesyalman nenpòt nan bagay sa yo:

Palifermin paske si bouch oswa lang maleng devlope, yo ka pi grav oswa dire pi lontan

Azole antifonwa (egzanp, itraconazole, ketoconazole), benzodiazepines (egzanp, midazolam, triazolam), buspirone, cimetidine, cisplatin, eletriptan, felodipine, fluoksetin, gemfibrozil, inhibiteur pwoteyin VIH (egzanp, indinavir, ritonavir), inhibiteur HMG-CoA egzanp, lovastatin, simvastatin), antibyotik makrolid (egzanp, clarithromycin, erythromycin), nefazodone, repaglinide, rosiglitazone, sildenafil, oswa telithromycin paske yo ka ogmante risk pou efè segondè paclitaxel la.

Carbamazepine, efavirenz, nevirapine, phenytoin, oswa rifampin paske yo ka diminye efikasite paclitaxel la.

Doxorubicin paske risk pou efè segondè li yo ka ogmante pa paclitaxel

Efè segondè komen yo enkli:

pèt cheve, nan misk ak doulè jwenti, ak dyare, nan mitan lòt moun. Li rezilta nan yon risk pi gwo nan enfeksyon ki ka potansyèlman ka grav. Sèvi ak pandan gwosès souvan rezilta nan pwoblèm nan tibebe a. Men, efè segondè sa yo prèske toujou revèsib epi yo pral ale apre tretman an fini.


Back